1.5 נקודות CE

37.50

1.5 נקודות CE

לקבלת אישור על נקודות CE
את טופס החתימות המלא יש לסרוק/לצלם ולשלוח למייל העמותה iaba.israel@gmail.com  , במקביל לתשלום.

יש לציין במייל את מספר הנקודות המבוקש, תאריך התשלום והשם המלא של מבקש/ת האישור.

תשלום עבור נקודות CE (עלות כל נקודה 25 ש”ח).

קטגוריה: