מאגר המידע


אין להשתמש בתכניות המובאות כאן במאגר מבלי לאסוף נתונים, יש להפעיל שיקול דעת מקצועי, לבצע ניתוח תפקודי וללוות צמוד את הצוות החינוכי/ההורים. התכניות הנמצאות במאגר הינן מותאמות אישית וכל העתקה או שימוש בחלקים מהן לצורך אישי ללא הערכה תפקודית אסורה בהחלט.