הרשמה לעמותה

חברים ועמיתים חדשים (שלא היו חברים/עמיתים בשנת 2016)

1. יש למלא את הטופס המצורף (עמיתים- יש להחתים על הטופס חבר עמותה ממליץ)
2. יש לסרוק קורות חיים, תעודות תארים ואישור לימודי ניתוח התנהגות.
את המסמכים יש לסרוק ולשלוח למייל העמותה: iaba.israel@gmail.com

*לאחר אישור העמותה יש לשלם דמי עמית (20$) בכרטיס אשראי בינלאומי בקישור:
https://www.abainternational.org/Chapters/Associate/Israel.aspx

חברים ועמיתים ותיקים – חידוש חברות (שהיו חברים/עמיתים בשנת 2016)

יש לשלם דמי עמית (20$) בכרטיס אשראי בינלאומי בקישור:
https://www.abainternational.org/Chapters/Associate/Israel.aspx

הסבר לתשלום באתר האמריקאי

_________________________________________________________________________
קריטריונים לחברות בעמותה: מתוך תקנון עמותת הילה, פרק שלישי

בעמותת היל"ה יהיו: חברים (רגיל וותיק) ועמיתים (בהם סטודנטים). לכל קבוצה יהיו הזכויות המתאימות בהיל"ה כמפורט לאותה קבוצה.

 1. חברי העמותה הם:
  1. החברים הרשומים בפנקס החברים שבהנהלת העמותה.
  2. מס' החברים בעמותה יהיה בלתי מוגבל, אך לא יפחת משבעה.
  3. חברות בעמותה אינה ניתנת להעברה ואינה ניתנת להעברה בירושה.
 2. אדם המבקש להיות חבר בעמותה יגיש למזכיר העמותה טופס בקשת חברות בו יאשר כי מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות הנהלת העמותה והאסיפה הכללית של העמותה.
 3. חברים יהיו לפחות בעלי תואר שני (מוסמך) בפסיכולוגיה, ניתוח התנהגות, חינוך או מדעים קרובים לרבות עבודה סוציאלית, מנהל עסקים, משפטים וכו'.
  1. מועמדים לחברות יראו יכולת בניתוח התנהגות בסיסי על ידי המצאת ראיות לכך שהכשרתם כללה לפחות שנת מחקר מעבדתי מונחה ו/או סיימו לימודי תעודה בניתוח יישומי של התנהגות ו/או מחקר התזה שלהם לתואר מוסמך או דוקטורט היה על בסיס מחקר ניסויי של התנהגות.
  2. מועמדים יראו יכולת בניתוח יישומי של התנהגות על ידי המצאת ראיות לכך כי הכשרתם כללה לפחות שנה של פרקטיקה מונחית בניתוח יישומי של התנהגות, ו/או סיימו לימודי תעודה בניתוח יישומי של התנהגות ו/או עבודת התזה שלהם לתואר מוסמך או דוקטורט הייתה מחקר המבוסס על ניתוח יישומי של התנהגות.
  3. מועמדים שהכשרתם הפורמלית לא כוללת את הניסיון שהוגדר בסעיפים קטנים א.-ב. ימציאו ראיות לכך שיש להם שנתיים או יותר של עבודה מונחית בניתוח בסיסי או יישומי של התנהגות, או בתרומה משמעותית לידע בניתוח התנהגות, כפי שניכר מפרסום מדעי, או מראיות אחרות עליהם יוחלט בוועדת החברות של "היל"ה".
  4. מי שאינו עומד במגבלות שהוכתבו בסעיפים קטנים 1-3 יוכל להגיש בקשה לחברות על ידי הגשת מידע מכל סוג ראוי לוועדת החברות של היל"ה.
  5. תת קבוצה של חברים תקרא "חבר ותיק", ויהיו לה הטבות כפי שיוחלט על ידי הנהלת העמותה (כגון הנחה בדמי חבר), הכל בכפוף לחוק העמותות. חברים המבקשים מעמד "חבר ותיק" יהיו בגיל 65 ומעלה או לפחות שנתיים בפנסיה. פניה לבקשה זו תלווה בקורות חיים ו/או הוכחה לפרישה לפנסיה וגיל.
 4. עמיתים בהיל"ה הם סטודנטים ללימודי תעודה בניתוח יישומי של התנהגות בתוכניות מוכרות בארץ ובחו"ל או בוגרי השתלמות מקצועית תואמת ניתוח יישומי של התנהגות, אשר אינם בעלי תואר שני המעוניינים להירשם כעמיתים.
  1. עמיתים יביעו עניין בניתוח התנהגות ויוצעו לקבלת מעמד "עמית" על ידי חבר בעמותה.
  2. בין העמיתים יוכלו להיות גם תומכי "היל"ה" מבין חברי ABA הבינלאומי שאינם ישראלים.
  3. עמית סטודנט הוא מי שנמצא בתכנית לימוד אקדמית, תכנית לימודי תעודה בניתוח יישומי של התנהגות או בהשתלמות מקצועית תואמת למקצוע  כמנתח התנהגות. בקשות למעמד עמית ילוו בהוכחה לתכנית הלימודים או ההשתלמות.
  4. לעמית תהיה היכולת לבחור רק את נציגם של העמיתים להנהלת העמותה.
  5. עמיתים יוזמנו להשתתף בפעילויות העמותה, בכנסים והשתלמויות.