נקודות CE

לקבלת אישור על נקודות CE
את טופס החתימות המלא יש לסרוק/לצלם ולשלוח למייל העמותה iaba.israel@gmail.com במקביל לתשלום. יש לציין במייל את מספר הנקודות המבוקש, תאריך התשלום והשם המלא של מבקש/ת האישור.

תשלום עבור נקודות CE (עלות כל נקודה 25 ש"ח)

נקודה 1 – 25 ש"ח

—————————————–
1.5 נקודות – 37.5 ש"ח

—————————————–

2 נקודות- 50 ש"ח

—————————————–

2.5 נקודות – 62.5 ש"ח

—————————————–
3 נקודות – 75 ש"ח

—————————————–
4 נקודות – 100 ש"ח

—————————————–