הנהלת העמותה 2014

 

חברי עמותה יקרים,

בבחירות שהתקיימו בתאריך 12 לפברואר 2014, יב אדר א' תשע"ד באסיפה השנתית של העמותה הישראלית לניתוח התנהגות נקבע ועד העמותה לשנת 2014.

הנהלת העמותה:

יו"ר – ד"ראיתן אלדר

סיו"ר – ד"ר מיכל הירשמן

מזכירה – אליען אלחדף אברג'ל

חברי וועד העמותה

הלית טופז בורובסקי

טלי וולף צוקרמן

מיכאל בן צבי

תמי שרעבי

עירית פורת

נציגת העמיתים – מירב עוזיאל

נציגת המגזר החרדי – שרה זאקס