כנס 2011

אומנות ואומנות בהוראה ובטיפול – היבטים התנהגותיים
יום העיון המיועד לעוסקים בחינוך ובטיפול נערך במכללה האקדמית ע"ש זינמן בוינגייט בתאריך 17.1.2011.
יש הגורסים שמורים טובים נולדים- ואין משקל רב להכשרתם. יש הטוענים שעל "מטפלים" יעילים להיצמד לפרוטוקולים ברורים ללא סטייה. בתווך קיימה טענה הרווחת שמורים ומטפלים יעילים משלבים יכולות מולדות עם כישורים נקנים. תובנות המבוססות על ניתוח יישומי של התנהגות מצביעות על הליכי הוראה וטיפול יעילים – שאותם אפשר לרכוש דרך אימון – אלה נותנות את "הצבע" לתקשורת עם התלמידים והפכת את ההוראה והטיפול מאומנות לאמנות. ביום העיון הוצגו והומחשו עקרונות התנהגותיים הבאים לידי ביטוי במיומנויות הוראה וטיפול יעילות.
לתכנית יום העיון לחצו כאן

תוכניות חינוכיות המבוססות על ניתוח יישומי של התנהגות ביחסי הורים-ילדים
יום העיון המיועד להורים ומטפלים נערך במכללה האקדמית ע"ש זינמן בוינגייט בתאריך 14.3.2011.
הסביבה החינוכית/טיפולית מציעה להורים מגוון עשיר של אפשרויות התמודדות עם קשיים הבאים לידי ביטוי בתפקודם של ילדיהם. יום העיון כלל הרצאה וסדנאות יישומיות בהן יוצגו הליכים העשויים לייעל את תרומת ההורים, בכל הקשור לשיפור התפקוד של ילדיהם.
לתכנית יום העיון לחצו כאן