ביקוש עבודה

לוח המודעות ניתן כשירות לקהל הרחב ולמנתחי התנהגות חברי ועמיתי העמותה. אין הכתוב בדף זה באחריות העמותה.
מודעות יש לשלוח לכתובת iaba.israel@gmail.com

בנושא המייל יש לציין "ביקוש עבודה".
מודעות תימחקנה לאחר שלושה חודשים מיום פרסומן.