דרושים

לוח המודעות ניתן כשירות עבורכם. אין העמותה מתחייבת לאמור במודעות אלו. מודעות יש לשלוח לכתובת iaba.israel@gmail.com בנושא המייל יש לציין "הצעת עבודה".

מודעות תימחקנה לאחר שלושה חודשים מיום פרסומן.