אודות

עמותת היל"ה

העמותה הישראלית לניתוח התנהגות היא התארגנות מקצועית בישראל של מנתחי התנהגות, המהווים הגדרה מקצועית חדשה בישראל. העמותה הוקמה בינואר 2003, ומקיימת כנסים מקצועיים והשתלמויות במהלך השנה.
ניתוח התנהגות כמדע ניסויי וישומי תופס את מקומו החשוב בתחום מדעי ההתנהגות. התארגנותו המקצועית בעולם מוצאת ביטוי בארגון העולמי של ניתוח התנהגות ABA International.
מנתחי התנהגות הם בעלי מקצועות שונים מתחום מדעי החברה, אשר השכלתם כוללת הכשרה מקיפה במדע ניתוח ההתנהגות, הניסויי או הישומי. מדע זה הוגדר על ידי מדענים בכירים החל מתקופתו של ב.פ. סקינר, במחצית השניה של המאה העשרים, כמובחן מהפסיכולוגיה הכללית.
מנתחי התנהגות בישראל עוסקים בתחומים מגוונים של החינוך בכלל, החינוך המיוחד וליקויי התקשורת בפרט, והטיפול בבעיות התנהגות בתחומי החברה השונים, מהפרט והמשפחה ועד ארגונים.

בעמותה חברים בעלי מקצוע כפסיכולוגים, אנשי חינוך, עבודה סוציאלית וכדומה, בעלי תואר שני לפחות, שתחום השכלתם ועיסוקם המרכזי כולל ומסתמך על ניתוח התנהגות. ביניהם מרצים במוסדות להשכלה גבוהה, אנשי מערכת החינוך, מטפלים עצמאיים ועוד. לעמותה "עמיתים" רבים, שהם סטודנטים בתכניות הלימודים לניתוח התנהגות, המגדירים עצמם תומכים ושותפים לדרך המדעית טיפולית שגלומה בניתוח התנהגות.

עמותת היל"ה שמה לעצמה כמטרה לקדם את מדע ניתוח התנהגות בישראל וזאת באמצעות:
 – קידום ההשכלה והידע בניתוח התנהגות, פתיחת קורסים וחוגים לניתוח התנהגות שירבו את מספר הלומדים ואת רמתם בתחום המקצועי וכן קיום השתלמויות מוכרות ומתן נקודות השתלמות מוכרות.
– קידום ההכרה בתחום זה כתחום מדעי, שיכול לתרום רבות לקידום החברה ופתרון בעיות בתחומים שונים בחברה בישראל.
– קידום ההכרה בבעלי תואר בניתוח התנהגות והגברת הביקוש לידע זה על ידי גופים ציבוריים וממשלתיים ובציבור ברחב.
– יצירת ביטאון מדעי, כבמה לפרסומים בעברית בתחום ניתוח התנהגות, ואחזקת אתר אינטרנט.
– קיום כנסים מדעיים שנתיים כלליים ותחומיים.
– יצירת זיקה וקשר אל הארגון העולמי ABA International .
– יצירת תקשורת מקצועית ותמיכה מקצועית בין מנתחי התנהגות בישראל ותקשורת בין תחומית עם מקצועות משיקים.

עמותת היל"ה תקבל לשורותיה חברים נוספים על פי כללי התקנון של העמותה, ותקיים פעילות עמותה כחוק. בעמותה הנהלה נבחרת, ועדת ביקורת ומוסד אספה שנתית המתכנסת במסגרת הכנס השנתי של העמותה.