מידע לחברים רשומים


אודות העמותה

העמותה הישראלית לניתוח התנהגות היא התארגנות מקצועית בישראל של מנתחי התנהגות, המהווים הגדרה מקצועית חדשה בישראל. העמותה הוקמה בינואר 2003, ומקיימת כנסים מקצועיים והשתלמויות במהלך השנה.


מצגות וחומרים מכנסים וימי עיון

 


עמותת היל"ה שמה לעצמה כמטרה לקדם את מדע ניתוח ההתנהגות בישראלמה חדש בעמותת היל"ה ?


כל ביטאוני העמותה לקהל הרחב

עמותת היל"ה פותחת לקהל הרחב את כל הביטאונים שפורסמו מיום הקמתה.
אנו מקווים שיהיו לכם לעזר בעבודתכם בשטח!


נקודות CE

לקבלת אישור על נקודות CE את טופס החתימות המלא יש לסרוק/לצלם ולשלוח למייל העמותה iaba.israel@gmail.com במקביל לתשלום.


עדכון חשוב!!!

כתבה חשובה שהתפרסמה בעיתון "ישראל היום"