היל"ה – העמותה הישראלית לניתוח התנהגות

ההתארגנות המקצועית של מנתחי התנהגות בישראל

עמותת היל"ה שמה לעצמה כמטרה לקדם את מדע ניתוח התנהגות בישראל
וזאת באמצעות הפעילויות הבאות:

  1. קידום ההשכלה והידע בניתוח התנהגות
  2. פתיחת קורסים וחוגים לניתוח התנהגות שירבו את מספר הלומדים ואת רמתם בתחום המקצועי
  3. קיום השתלמויות מוכרות ומתן נקודות השתלמות מוכרות
  4. קידום ההכרה בתחום זה כתחום מדעי, היכול לתרום רבות לקידום החברה ולפתרון בעיות בתחומים שונים בחברה בישראל

ביטאון העמותה הישראלית לניתוח התנהגות – היל"ה 2016
שיתוף פעולה רב תחומי במערכת החינוך – שילובם של מנתחי התנהגות

תמונה ביטאון

היל"ה Associate Chapter ב ABAI

iabai